Dzień Edukacji Narodowej 2023

W czwartek, tj. 12 października br. w sali gastronomicznej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, odbyła się uroczystość wręczenia nagród, listów gratulacyjnych, podziękowań za lata pracy dyrektorom, nauczycielom, pracownikom administracji oraz obsługi szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu kamieńskiego.

Starosta Kamieński Józef Malec wraz z Wicestarostą Joanną Piwińską wręczyli nagrody oraz złożyli najserdeczniejsze życzenia wszystkim nauczycielom, pedagogom, pracownikom oświaty oraz pracownikom administracji i obsługi w placówkach oświatowych.

Nagrodę Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie za szczególne osiągnięcia w pracy otrzymała Pani Dorota Mądrowska, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim.

Nagrodę Starosty Kamieńskiego za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej otrzymali: Pan Marek Maślak, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach; Pani Agnieszka Wirszyc - Maruszewska z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach; Pani Katarzyna Szymańska z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim; Pani Kamila Oźmińska z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie; Pani Teresa Malec, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim; Pani Monika Kozak z Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim; Pani Aleksandra Socha ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim; Pani Emila Stolz z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim; Pani Iwona Stolarczyk z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie oraz Pani Karolina Sobczak z Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach.

Sześcioro nauczycieli uzyskało awans zawodowy na nauczycieli dyplomowanych oraz mianowanych:

Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego uzyskali: Pani Aneta Pintal oraz Pani Anna Wróblewska z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim oraz Pani Natalia Westfal z Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim. Natomiast awans zawodowy na nauczyciela mianowanego uzyskali: Pani Alicja Ożyńska, Pani Anna Kuryłowicz oraz Ksiądz Robert Bałuka z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie.

Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, którzy w tym roku obchodzili/obchodzą jubileusze pracy:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Benicach:

 • 30 - lecie pracy: Pani Emilia Hoderna, Pan Ireneusz Krakowski
 • 45 - lecie pracy: Pani Elżbieta Sitkowska

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim:

 • 35 - lecie pracy: Pani Justyna Masłowska
 • 45 - lecie pracy: Pani Teresa Malec

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim:

 • 20 - lecie pracy: Pani Joanna Stępień, Pani Bożena Jańczak
 • 30 - lecie pracy: Pani Aneta Pintal, Pani Dorota Budzyńska
 • 35 - lecie pracy: Pani Małgorzata Boboryko, Pani Bożena Ceglarek
 • 40 - lecie pracy: Pani Anna Kraszewska, Pani Krystyna Leszczyńska, Pan Dariusz Juszczak, Pan Jacek Golusda

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie:

 • 20 - lecie pracy: Pani Małgorzata Mróz, Pani Magdalena Kierzynkowska
 • 25 - lecie pracy: Pani Elżbieta Chocian, Pani Magdalena Frankowska
 • 40 - lecie pracy: Pan Ireneusz Wierzbicki
 • 45 - lecie pracy: Pani Anna Jarząb

Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach:

 • 25 - lecie pracy: Pan Henryk Dymerski
 • 35 - lecie pracy: Pani Natalia Tarasenko, Pani Beata Mączniańska

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kamieniu Pomorskim:

 • 25 - lecie pracy: Pani Edyta Sobotkiewicz
 • 30 - lecie pracy: Pani Dorota Mądrowska

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolinie:

 • 20 - lecie pracy: Pani Beata Wiśniewska
 • 30 - lecie pracy: Pani Monika Maliszewska - Fajfer

Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, którzy przeszli w tym roku na emeryturę:

Pani Aleksandra Socha ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim, Pani Beata Krowicka, Pani Danuta Oleszczuk, Pani Mirosława Pyzik-Marciniak oraz Pani Jadwiga Roman z Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim, a także Pan Ireneusz Wierzbicki z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie.

 

W uroczystości uczestniczyli również Skarbnik Powiatu Pani Ewa Tokarzewska, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Pani Krystyna Gogacz oraz członek Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego Pani Monika Kwaśniak vel Kwaśniewska.